Služby

Opravy

Medzi základné služby ktoré poskytujeme sú opravy šperkov. Vo väčšine prípadov sú opravy realizované za krátky čas, niekedy i na počkanie. Doba opravy záleží od viacerých faktorov. Od rozsahu poškodenia a od počtu opráv aktuálne realizovaných. 

Prerobenie šperku podľa potrieb klienta

Prerobenie šperku môžeme chápať v širších súvislostiach, ale väčšinou ide o úplnú zmenu dizajnu (re-dizajn), funkčnosti alebo druhu šperku. Vo vačšine prípadov ide o úplne nový šperk s použitím niektorých dielov z pôvodného šperku.

Reštaurovanie historických šperkov a predmetov

Reštaurovanie historických šperkov je obdoba opráv, len s tým rozdielom, že v tomto prípade sa pristupuje k šperku s oveľa väčšou zodpovednosťou a precíznosťou. Reštaurovanie je finančne a aj časovo veľmi náročné. Je to spôsobené tým, že okrem samotnej práci na šperku, musíme nájsť dobové vyobrazenie šperku, zistiť aké technológie a techniky boli pri výrobe použité, aké materiály sa v dobe výroby použivali a pod.  

Gravírovanie

Gravírovanie, ako samostatnú umeleckú činnosť realizujeme viacerými spôsobmi. Prvým spôsobom je klasické ručné rytie. Druhým spôsobom je ručné rytie s použitím pneumatického rydla značky Glardon. Pri oboch spôsoboch využívame stereomikroskopy značky GRS. Tretí spôsob je rytie do vnútorného obvodu prsteňov. Tu používame gravírovací stroj, kde si šablóny vyrábame samy. V blízkej dobe bude k dispozícii aj rezací a gravírovací laser. Pomocou neho bude možné gravírovať fotografie, rôzne jemné ornamenty a texty. 

Profesionálne vsádzanie kameňov (fasovanie)

Kamene sú dôležitou súčasťou šperkov a je veľmi dôležité, aby boli v šperku pevne osadené. Máme bohaté dlhoročné skúsenosti so vsádzaním drahých kameňov. Či sa jedná o syntetické kamene, polodrahokamy alebo drahé kamene - ku každému kusu pristupujeme individuálne s rovnakou precíznosťou. Vsádzanie sa realizuje na mikro úrovni za pomoci 2och stereomikroskopov značky GRS v kombinácii s pneumatickým rýtkom, ručným rýtkom a frézami. Každý kameň sa vsádza ručne a typ osadenia sa vyberá buď podľa šperku, alebo požiadaviek klienta. 

Galvanické pokovovanie

Galvanické pokovovanie je chemický proces, ktorým sa upravuje povrch pokovovaného predmetu. Úpravou môžeme dosiahnuť, zmenu farby a celkového vzhľadu, lepšiu odolnosť povrchu voči chemikáliám, lepšiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, lepšie antialergické účinky a pod. Aktuálne disponujeme pokovovacími kúpelmi: Rhodium svetlé, Paladium, Zlato 999, Zlato 585 (červené, ružové), Striebro 999. V prípade, že je nutné pokoviť len lokálnu časť predmetu, máme k dispozícii stroj na kontaktné pokovovanie. Aktuálne disponujeme kúpelmi: Rhodium klasik, Rhodium čierne, Zlato 999

Výroba master modelov a foriem na odlievanie

Master model je prototyp, ktorý je určený buď na prezentáciu, alebo ako vstupný element na výrobu formy k odlievaniu. Tak ako Master model, aj formy vyrábame v našej réžii. Firma Auvalon s.r.o vlastní technológiu na tlakovú vulkanizáciu gumy a aj na podtlakovú (vákuovú) vulkanizáciu gumy. Vieme zaformovať skoro všetko, dokonca aj plast a následne odliať do kovu. 

Odlievanie do strateného vosku

V priípade, že má niekto záujem o veľa kópií, vieme zrealizovať aj túto požiadavku. Móžeme vyrobiť master model, z neho formu a následne može ísť tento model do veľkovýroby. Rovnako, vieme zaformovať aj Vami dodaný predmet a z neho odliať viac kópií. Bežným materiálom pri odlievaní: Zlato (585,750) žlté, biele, červené, ružové, Striebro 925. Vo výnimočných prípadoch bronz. Pri odlievaní platí pravidlo, že počet kusov je priamoúmerný času, potrebného k realizácii.